Jane Goul

Dine medarbejdere får struktur før, under og efter et sygdoms- og behandlingsforløb. Jane Goul giver din virksomhed en professionel, sundhedsfaglig sparringspartner, der sikre en forbedret trivsel hos medarbejdere, også ved sygdomsforløb.

Indgå et årssamarbejde med Jane Goul

Investér i dine medarbejdere

Vidste du, at danske funktionæransatte har et gennemsnitligt sygefravær på 3,15%? Det svarer til 7 fraværsdage om året (Den nationale Sundhedsprofil, 2017). Uanset størrelsen af din virksomhed, kan det betale sig at tage hånd om dine ansattes sygdomsforløb. Det gør du ved at tilknytte Jane Goul, der forstår at håndtere komplicerede sygdomsforløb for dine medarbejdere.

Dine medarbejderes sygdomsforløb skaber problemer for den individuelle medarbejder og udfordrer din virksomhed. Sammen med Jane Goul investerer du i, at dine medarbejdere har en sundhedsfaglig kontaktperson. For medarbejdere som er kronisk- eller kritisk syge, vil der fra starten blive skabt en systematik for medarbejderen. En investering i en (udvidet) Trygshedspakke fra Sund Bisidder, er en investering i dine medarbejdere før under og efter kronisk og kritisk sygdom.

Tryghedspakken

Introduktionsopkald fra Sund Bisidder

Du bliver ringet op, hvor der skabes en dialog om det fremtidige forløb med Sund Bisidder.

Individuel vejledning til dine medarbejdere

Jane Goul vejleder og rådgiver udvalgte medarbejdere.

Adgang til Sund Bisidder Guides

Du får adgang til Sund Bisidder Guides, hvor medarbejdere får redskaber til at håndtere sundhedsfaglige problemstillinger i et sygdomsforløb.

Adgang til at tilkøbe sundhedsfaglige bisiddertimer

Få muligheden for at købe klippekort med sundhedsfaglige bisiddertimer til sygdomsforløb. Klippekortene kan købes af virksomheden og dens medarbejdere

Den Udvidede Tryghedspakke

Introduktionsopkald fra Sund Bisidder

Du bliver ringet op, hvor der skabes en dialog om det fremtidige forløb med Sund Bisidder.

Individuel vejledning til dine medarbejdere

Sund Bisidder gennemfører vejledning og rådgivning til udvalgte medarbejdere.

Adgang til Sund Bisidder Guides

Du får adgang til Sund Bisidder Guides, hvor medarbejdere får redskaber til at håndtere sundhedsfaglige problemstillinger i et sygdomsforløb.

Adgang til at tilkøbe sundhedsfaglige bisiddertimer

Få muligheden for at købe klippekort med sundhedsfaglige bisiddertimer til sygdomsforløb. Klippekortene kan købes af virksomheden og dens medarbejdere

Adgang til rabatter på gruppeforløb ved Sund Bisidder

Du får mulighed for, at få Sund Bisidder Gruppeforløb til fordelagtige priser. Gruppeforløbene består i gruppesamtaler, workshops og temadage i virksomheden.

Om Jane Goul

I forbindelse med et sygdomsforløb, er det afgørende at få professionel rådgivning og håndtering i forløbet. Jane Goul støtter og koordinerer sygdomsforløb, hvor tryghed og håndterbarhed er målet i at sikre overskuelighed i sygdomsforløbet.
Som virksomhed er det fornuftigt, at du investerer i forebyggelse og håndtering af sygdom og hjælper dem, så de effektivt kan vende tilbage til arbejdet i tilfælde af sygdom. På den måde skaber du en stærk tillid til dine medarbejdere.
Når din virksomhed samarbejder med Jane Goul, skaber du grobund for en god balance mellem dine ansattes personlige præferencer, udfordringer og det at være medarbejder hos dig.