Jane Goul

Jane Goul giver din virksomhed en professionel, sundhedsfaglig sparringspartner, der sikre en forbedret trivsel hos medarbejdere, også ved sygdomsforløb. For dig, som gerne vil arbejde med sundhedsfremme og sygdomshåndtering i virksomheden.

Investér i dine medarbejdere

Vidste du, at danske funktionæransatte har et gennemsnitligt sygefravær på 3,15%? Det svarer til 7 fraværsdage om året (Den nationale Sundhedsprofil, 2017). Uanset størrelsen af din virksomhed, kan det betale sig at tage hånd om dine ansattes sygdomsforløb. Det gør du ved at tilknytte Jane Goul, der forstår at håndtere komplicerede sygdomsforløb for dine medarbejdere.

Jeres sygefraværsstatistik er kun toppen af isbjerget

Langt de fleste har opmærksomhed på sygefraværsstatistikken. Sygefraværsstatistikken viser, hvornår medarbejdere har dokumenteret, at de ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom.

Ud over statistikken har det enorme individuelle og strukturelle konsekvenser sygefraværet har for medarbejdere, ledelse og i særdeleshed borgerne i kommunen.

  • Hvor meget og hvordan skal kollegaer kompensere for sygefravær?
  • Hvordan håndterer den nærmeste leder og/eller HR den sygdomsramte og de tilbageværende kollegaers mentale og arbejdsmæssige udfordringer?
  • Hvad er tidsforbruget for kollegaer, ledelse og HR i sygefraværsforløb?

Allermest fatalt er spørgsmålet:

Hvordan påvirker det effektiviteten og dermed manglende produktion eller udsatte aftaler?

Jeres konkrete udfordringer med sundhed og sygdom blandt medarbejdere.

  • Hvilke økonomiske og praktiske omkostninger det har at have syge medarbejdere hos jer
  • Hvilke initiativer der kan tilrettelægges for at minimere sygefravær og skabe økonomiske besparelser?

Sygdom vil altid være forbundet med et individuelt forløb. Derfor er det afgørende at have en individuel tilgang til den enkelte medarbejder. Dette skal suppleres med en strategi som tager fat om de strukturelle konsekvenser ved, at der er sygdom blandt medarbejderne.

De forskellige muligheder og tilgange til sundhedsfremme og sygdomshåndtering hos jer bliver udfoldet hos jer.

Jeg er uddannet sygeplejerske og har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet. Tidligere har jeg arbejdet som offentlig- og privatansat sygeplejerske indenfor forskellige specialer samt som projektleder. I dag er jeg selvstændig, hvor jeg hjælper offentlige og private virksomheder med at strukturere, sundhedsfremme- og sygdomsindsatser.

I forbindelse med et sygdomsforløb, er det afgørende at få professionel rådgivning og håndtering i forløbet. Jeg støtter og koordinerer sund og sygdomsforløb, hvor tryghed og håndterbarhed er målet i at sikre overskuelighed.

Som virksomhed er det fornuftigt, at du investerer i sundhedsfremme og håndtering af sygdom og hjælper dem, så de effektivt kan vende tilbage til arbejdet i tilfælde af sygdom. På den måde skaber du en stærk tillid til dine medarbejdere.
Når din virksomhed samarbejder med mig, skaber du grobund for en god balance mellem dine ansattes personlige præferencer, udfordringer og det at være medarbejder hos dig.