51891080 HEJ@JANEGOUL.DK

BRUGERINDDRAGELSE MED

GRAFISK FACILITERING

“Mange vil gerne inddrage brugere mere. Det kan være patienter, pårørende, borgere, kunder eller… Mennesker!”

 

Jeg hjælper jer med at afdække, hvilket formål der er med brugerinddragelsen. I hele processen anvendes visuelle virkemidler til at opnå en fælles forståelse for emnet. Det visuelle skaber dialoger og biddrager til et godt samarbejde mellem de involverede.

 

Brugere og kunder har unik viden om, hvordan vi kan udvikle og tilpasse indsatserne så de imødekommer brugerne. Brugere og kunder kan med fordel inddrages aktivt i organisationen, for at skabe relevante, vedkommende indsatser. Denne inddragelse kan foregå på forskellige niveauer og med mange forskellige metoder, som udvælges med udgangspunkt i jeres behov og visioner for brugerinddragelse.  

 

Det foregår ved, at Jane Goul faciliterer brugerinddragelsen, hvor brugere, organisation og medarbejderes perspektiver kommer i spil. Dette foregår konkret ved at invitere brugerne ind omkring beslutningsbordet. Forud for denne invitation forberedes brugerne på den opgave de bliver stillet for, så de bedste og mest relevante pointer kommer frem ved beslutningsbordet.

Metoden og tilgangen til brugerinddragelse afhænger af jeres visioner og fokus i indsatserne.

 

Brugerinddragelsen kan foregå ved, at Jane Goul faciliterer jeres eksisterende kundepanel, brugerråd, ældreråd, pårørendegruppe, udsatteråd, forældreråd eller lignende. Sammen definerer vi, hvad rådet kan og må mene ´noget om´ hos jer, og hvordan vi får brugernes viden og perspektiver gjort aktive ind i indsatsen.

 

VISUEL FORMIDLING I VIRKSOMHEDEN

De visuelle processkabeloner tilpasses jeres specifikke behov, så der kommer mere dynamik i jeres idégenerering og en kreativ struktur på jeres møder, som er med til at fastholde udbyttet. Processkabelonerne udvikles specifikt til jer og kan have forskellige funktioner, målgrupper osv. ​Det kan f. være til at strukturere og øge idérigdommen til jeres ugentlige personalemøder, til at skabe en fælles ramme for brainstorm i jeres virksomhed ved en pludselig opstået udfordring.

 

Grafisk facilitering kan indgå i jeres indsats på forskellig vis. Jane Goul faciliterer jeres indsats med visuelle skabeloner til gruppedialog, opsamling af pointer og dokumenterer indsatsen.

Jane kan tilføre en organisation noget helt unikt. Jane har altid hendes primære fokus på borgeren og de muligheder, der er for samspillet mellem borgeren og det etablerede system. Gennem en bred vifte af metoder til samskabelse og grafisk facilitering har hun særlig evne til at gøre bureaukratiske processer mere levende og mere vedkommende. Ikke blot for borgeren, men i særdeleshed for kommunen, som bagefter står tilbage med et bedre produkt.

Morten Aggerholm

Sekretariatet for Rammeaftaler

Kjærup Kommunikation benyttede sig af Jane Gouls kompetencer med visuel formidling, da hun producerede en serie af stop motion videoer, der fungerede som visuel markedsføring. Disse videoer var både informative og kreative samtidig med, at vi modtog god respons fra både nuværende og nye kunder.

Før, under og efter produceringen af videoerne var Jane utrolig omhyggelig og dybdegående i sin analyse om vores behov. Varmeste anbefalinger til Jane Goul.

Aske Kjærup

Kjærup Kommunikation

Jane har været på vores uddannelse som grafisk facilitator fra 2018/19.

Jane kender pårørendemålgruppen grundigt, og hun intergerer grafisk facilitering i sit virke.

Med en lyttende og levende streg bruger Jane grafisk facilitering. Hun tager udfordringerne op, som hun møder på sin vej.

Rikke Cilja

Process Ink