Handelsbetingelser

Ved indgåelse af ethvert samarbejde eller godkendelse af ordre hos Jane Goul er disse betingelser gældende. Eventuelle afvigelser fremlægges og bekræftes pr. mail.

Virksomhedens rolle

Virksomheden skal ved aftalens start udlevere en liste med navn og kontaktoplysninger på deres medarbejdere. Virksomheden kan appellere til, at medarbejderne tager imod tilbud om vejledning fra Jane Goul, men det bør foregå ved medarbejderens egen vilje.

Betalingsbetingelser

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Anonymitet

Alle personfølsomme oplysninger, som videregives til Jane Goul opbevares efter gældende lovgivning om sikker dataopbevaring (GDPR). De oplysninger, som medarbejdere videregiver til Jane Goul behandles fortroligt. Skulle der opstå situationer, hvor Jane Goul finder det relevant at dele oplysninger fra medarbejderne med virksomhedsledelsen, vil dette kun foregå i samråd med medarbejderen.

Jane Goul vil ikke overdrage og videregive personfølsomme oplysninger

til tredjepart.

Virksomheder, som er kunde hos Jane Goul accepterer, at de fremover kan kontaktes i forbindelse med relevante tilbud eller arrangementer ved Jane Goul pr. mail eller telefon.

Ansvar

Jane Goul frasiger sig ansvaret og forpligtelser for skade eller ulempe der potentielt kan påføres virksomhed og medarbejder – uanset om dette helt eller deltvist kan henføres til den vejledning og rådgivning som er givet.

Jane Goul påtager sig intet krav om erstatning.

Aflysning

Aflysning af samtaler eller anden mødeaktivitet bedes fra begge parter foregå mindst 1 uge før aftalen. Hvis kunde aflyser aftale mindre end en uge før, afregnes 50% af aftalens udgifter til Jane Goul. Aflyser kunden mindre end 24 timer før aftalen, afregnes 100% til Jane Goul.

Jane Goul forholder sig retten til at aflyse eller forsøge at finde nyt aftaletidspunkt ved fx sygdom. I tilfælde af aflysning eller afbud fra Jane Goul, faktureres der ikke for aftalens udgifter til kunden – ej heller, for det tab kunden måtte have i forbindelse med aflysningen.