51891080 HEJ@JANEGOUL.DK

JANE GOUL

Jeg er uddannet sygeplejerske og har en kandidat i folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet. Jeg har tidligere arbejdet som offentlig- og privatansat sygeplejerske indenfor forskellige specialer. Derudover, har jeg blandt andet arbejdet som projektleder i Psykiatrien samt som konsulent for nordjyske kommuner indenfor det specialiserede socialområde. Jeg bidrager med sundhedsfaglig vejledning, foretager sygeplejefaglige vurderinger, og på vegne af dine medarbejdere, indgår i dialoger med sundhedsvæsenet.

Kom tættere på 

Som 7-årig fik jeg konstateret en kronisk tarmsygdom; Morbus Chron. En sygdom som hun er medicineret og opereret for, gentagende gange. Jeg har derfor et unik indblik i sundhedsvæsenet med sine personlige erfaringer kombineret med en solid, sundhedsfaglig uddannelses- og erhvervserfaring.

Jeg vil mene, at jeg har en nuanceret forståelse for, hvilke aspekter der kan være afgørende i et sygdomsforløb. Den menneskelige forståelse er i højsædet, når der skal skabes resultater i sundhedssystemet. Jeg tilstræber et vellykket samarbejdet med sundhedsvæsenets ekspertise, hvortil jeg anvender en lang række redskaber. I dag driver jeg Sund Bisidder, hvor jeg med mine alsidige kompetencer varetager virksomheders medarbejders behov for støtte, koordinering og systematik i et sygdomsforløb.

Læs mere om mulighederne for at din virksomhed kan få tilknyttet en sundhedsfalig bisidder til din virksomhed på SundBisidder.dk

Uddannelse: Sygeplejerske, kandidat I folkesundhedsvidenskab, 1-årig uddannelse til grafisk facilitator ved ProcessInk

Tilgang til procesledelse: Visuel, struktureret, dialogisk

Sundhedsfaglig fokusområde: Brugerinddragelse, meningsfuld effektivisering og godt samarbejde

TIDLIGERE PROJEKTER

Som et led i arbejdet med Nordjysk Socialaftale 2017-2018, har jeg bidraget til en tværsektoriel udvikling og tilrettelæggelse af en workshop med fokus på det gode borgerforløb på tværs af sektorer. Workshoppens deltagere var blandt andet brugere og pårørende fra Psykiatrien – hvilket efterfølgende er blevet fremhævet som afgørende for workshoppens indhold og outcome.

Workshop: Det gode borgerforløb på tværs af social- og behandlingspsykiatrien

Som et led i ansættelsen hos Sekretariat for Rammeaftaler har jeg tilrettelagt temadage for nordjyske, kommunale myndigheds- og udførere fagpersoner som arbejder med fokus på borgere med svær spiseforstyrrelse. Temadagene var tilrettelagt med basisundervisning i identifikation og behandling af spiseforstyrrelse. Anden temadag blev specialiseret i henholdsvis kommunale tilbud til børn og voksne.

Identifikation og behandling af svær spiseforstyrrelse i en kommunal kontekst

Som et led i satspuljeprojektet “Den vigtige pårørende og det vigtige pårørende arbejde”, har jeg som projektleder udviklet og styrket implementering af tiltag til systematisk pårørendeinddragelse. Projektet blev gennemført tværsektorielt i et samarbejde mellem behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland samt Thisted og Aalborg kommune. Plakaten viser læringen af projektet fra grundlag og aktiviteter til resultater, anbefalinger samt stafetten til det fremtidige arbejde med systematisk pårørendeinddragelse.

Systematisk inddragelse af pårørende

Pårørende Peerboard laver tværsektorielt redskab til netværksarbejde og Åben Dialog Peerboard er en slags brugerpanel. Dette peerboard blev sammensat af forskellige pårørende, som var tilknyttet Psykiatrien i forbindelse med mit virke som projektleder for satspuljeprojektet om Systematisk pårørendeinddragelse.  Pårørende peerboardet blev faciliteret, så de var i stand til at løfte deres personlige historie til et udviklingsmæssigt niveau. Dette resulteret blandt andet i en samskabende udvikling af et generisk redskab at arbejde netværksorienteret, for de fagprofessionelle.

Center for Pårørende ved Psykiatrien i Region Nordjylland