Referencer

Kunder fortæller sådan om at samarbejde med Jane Goul

Jane har en jordforbindelse, med rødder i Thy, som et varemærke og garanti for at opgaven er i gode hænder.

Jeg har haft et tæt samarbejde med Jane Goul som projektleder. Projektet var  omfattende og med en organisatorisk kompleksitet. Der var et samarbejde med mange aktører på tværs af Socialstyrelsen, Region Nordjylland, Thisted- & Aalborg Kommune og patient- og pårørendeforeninger.

I projektperioden udfoldede Jane Goul, parallelt med en kvalificeret og kompetent projektledelse, en særlig interesse for grafisk facilitering. Med en samskabende tilgang til bruger- og pårørende perspektivet lykkedes Jane i høj grad med at facilitere konstruktive møder, undervisning, engagerende workshops og en åben dialog. Det har medvirket til en markant forbedring af inddragelse af pårørende i Psykiatrien.

I rollen som proceskonsulent mestrer Jane at balancerer sin sygeplejefaglige baggrund og uddannelse i folkesundhedsvidenskab i en praksisnær tilgang til udvikling, implementering og evaluering af indsatser indenfor sundheds- og socialsektoren.

Jeg kender Jane som en projektleder, konsulent og procesfacilitator der brænder igennem med autoritet, overblik og humor. Jane har en jordforbindelse, med rødder i Thy, som et varemærke og garanti for at opgaven er i gode hænder.

  • Leder, Psykiatrien i Region Nordjylland

Jane kan tilføre en organisation noget helt unikt.

Jane har altid hendes primære fokus på borgeren og de muligheder, der er for samspillet mellem borgeren og det etablerede system. Gennem en bred vifte af metoder til samskabelse og grafisk facilitering har hun særlig evne til at gøre bureaukratiske processer mere levende og mere vedkommende. Ikke blot for borgeren, men i særdeleshed for kommunen, som bagefter står tilbage med et bedre produkt.

  • Specialkonsulent, Nordjyske Kommuner

Jane har med stor faglig indsigt og stædighed fået en meget vanskelig situation løst på bedst tænkelige måde.

Jeg har benyttet Jane som sundhedsfaglig facilitator i forbindelse med en nær vens alkohol- og psykiske problemer. Jane har med stor faglig indsigt og stædighed fået en meget vanskelig situation løst på bedst tænkelige måde.

Fra en håbløs situation, hvor diverse institutioner ikke magtede koordination af opgavens løsning og store vanskeligheder med at få iværksat symptombehandling. Situationen er nu endt med en holdbar, og for alle parter, optimal løsning.

Samtidig har Jane med stor empati hjulpet den pågældende klient gennem en meget svær periode.

  • Privatperson