Jane Goul

Jane Goul giver din virksomhed en professionel, sundhedsfaglig sparringspartner, der sikre en forbedret trivsel hos medarbejdere, også ved sygdomsforløb.

Indgå et samarbejde med Jane Goul

Investér i dine medarbejdere

Vidste du, at danske funktionæransatte har et gennemsnitligt sygefravær på 3,15%? Det svarer til 7 fraværsdage om året (Den nationale Sundhedsprofil, 2017). Uanset størrelsen af din virksomhed, kan det betale sig at tage hånd om dine ansattes sygdomsforløb. Det gør du ved at tilknytte Jane Goul, der forstår at håndtere komplicerede sygdomsforløb for dine medarbejdere.

Dine medarbejderes sygdomsforløb skaber problemer for den individuelle medarbejder og udfordrer din virksomhed. Sammen med Jane Goul investerer du i, at dine medarbejdere har en sundhedsfaglig kontaktperson. For medarbejdere som er kronisk- eller kritisk syge, vil der fra starten blive skabt en systematik for medarbejderen.

Et samarbejde med din virksomhed

 • En ansvarlig, koordinerende sundhedsfaglig person, som støtter og guider i hele sygdomsforløbet.
 • En uvildig sundhedsprofessionel, som forholder sig reflekterende til udredning, behandlingen og rehabilitering.
 • En samtalepartner til sundhedsfaglige problemstillinger hos medarbejdere og deres pårørende
 • Koordinering og samtaler med det relevante private og offentlige behandlingssystem.

Strategisk håndtering af sundhedsfremme og sygdom

Formålet med den strategiske håndtering af forebyggelse og sygdom, er at skabe et overblik over sundheds og sygdomsindsatser i virksomheden. Dette for at opnå tryghed og effektivitet i arbejdet, trods sygdom. Det giver et overblik, og nedbryder et overraskelsesmoment når medarbejdere bliver sygdomsramte. Derudover, er der enormt stort økonomisk og effektivitets potentiale i at lave denne samlede, strategiske håndtering af sundhed og sygdom i virksomheden.

Analyse og konkrete indsatser for sundhed og forebyggelse i virksomheden gennemgås og udvikles.

 • Hvad er målet med virksomhedens sundhedsindsatser?
 • Hvad gør I, som fungerer allerede? Hvad fungerer ikke?
 • Hvilke konkrete ønsker er der fra de ansatte til sundhedsfremmende tiltag?
 • Hvordan ser jeres sundhedsindsatser ud i løbet af året – en årsplan udvikles

En overordnet plan for kort- og længere tids sygdom udvikles

 • Hvordan er det statistiske og reelle sygefravær i virksomheden lige nu?
 • Hvilken rolle og ansvar skal ligge hos ledelsen?
 • Hvilket ansvar skal kollegaer varetage ved sygdom?
 • Hvilke forventninger er der overordnet til ansatte ved kortere tids sygefravær?
 • Hvordan kan virksomheden overordnet reagere ved længere tids sygdom (mere end syv sammenhængende dage)?
 • Hvem og hvordan varetager virksomheden individuelle sygefraværssamtaler – både ved fravær og ved aktuelle problemstillinger, som ikke indebærer fravær?
 • Hvilke hensyn skal tages til ansatte, som er sygdomsramt? Hvordan skal hensyn organiseres?

Et procesforløb

Der foregår en opfølgning af pakke 1 ved den Strategiske håndtering.
Der er fokus på implementeringen og den løbende proces efter planlægningen og udviklingen af den strategiske håndtering

 • Opfølgning hver 3. måned i et år
 • Opfølgningen foregår ved teamsparring med en udvalgt gruppe i virksomheden
 • En struktureret tilgang til, at virksomheden strategiske planer for sundhed og sygdom varetages for de ansatte

1-1 samtaler

Ansatte kan få 1-1 samtaler ved aktuelle udfordringer.
Jane Goul er en uvildig, tredje person, som kan varetage rådgivningen til den enkelte ansatte, som har brug for overblik for at skabe et så effektivt og trivselsfyldt arbejde som muligt trods sygdom.

1-1 samtalerne foregår i forløb af 10, 20 eller 50 timer.

1-1 samtaler med den ansatte.

Samtaler med den ansatte og HR/Ledelsen i virksomheden ved behov

PRIS

10 timer: 9.950, –

20 timer: 19.900, –

50 timer: 49.750, –

Et regneeksempel på sygefravær

Dette eksempel er en gennemsnits beregning af omkostninger ved sygdom i en virksomhed med fem ansatte. I beregningen er en leder og fire medarbejdere med gennemsnitlige, årlige omkostninger ved at være sygdomsramt.

Fem ansatte vil i gennemsnit have syv fraværsdage, ledelsen vil bruge tid på sygefraværet, kollegaer vil kompensere og der vil opstå en nedsat effektivitet på arbejdspladsen generelt.
For fire medarbejdere, koster det virksomheden: 96.300, –
For en leder, koster det: 51.900, –

Eksemplet med fem ansatte, som er gennemsnitligt ramt af sygdom, koster altså virksomheden: 148.200, – årligt.

NB: I udregningen er tabt fortjeneste i virksomheden ikke medregnet!

Om Jane Goul

I forbindelse med et sygdomsforløb, er det afgørende at få professionel rådgivning og håndtering i forløbet. Jane Goul støtter og koordinerer sygdomsforløb, hvor tryghed og håndterbarhed er målet i at sikre overskuelighed i sygdomsforløbet.

Som virksomhed er det fornuftigt, at du investerer i forebyggelse og håndtering af sygdom og hjælper dem, så de effektivt kan vende tilbage til arbejdet i tilfælde af sygdom. På den måde skaber du en stærk tillid til dine medarbejdere.

Når din virksomhed samarbejder med Jane Goul, skaber du grobund for en god balance mellem dine ansattes personlige præferencer, udfordringer og det at være medarbejder hos dig.